rozwiń wszystkie

Adresat

nauczyciele, dyrektorzy

Korzyści z udziału w szkoleniu

  • poznanie przepisów prawa dotyczących wdrażania innowacji pedagogicznnych i projektów edukacyjnnych,
  • zdobycie wiedzy nt źródeł finansowania innowacyjności w szkole,
  • poznanie rodzajów innowacji oraz ich struktury,
  • nauka budowania programów innowacyjnych.

Treści

Przedmiotem szkolenia są: obowiązujące przepisy prawne dotyczące wdrażania innowacji pedagogicznych; bariery materialne i psychologiczne zmian w szkole; przekonania i zachowania proinnowacyjne; etapy wdrażania innowacji w szkole; pozyskiwanie funduszy na innowacje pedagogiczne.

Prowadzący

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, twórca publikacji nt. innowacji pedagogicznych, doradca zawodowy, specjalista - psycholog komunikacji, Profesjonalny Menadżer Kompetencji, absolwentka Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej UJ

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

Zapoznanie z nowatorskimi i innowacyjnymi metodami pracy w szkole

Forma

wykład, warsztat

Zapisy zamknięte

Cena: 120 zł

Czas trwania: 10:00-13:30

Ilość godzin: 4

Termin szkolenia: 2018-01-20 (sobota)

 

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Bilska

magdalena.bilska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: