rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele, dyrektorzy szkół.

Cel ogólny szkolenia

Dostarczenie wiedzy nt. wypalenia zawodowego i czynników wzmacniających odporność na WZ, umożliwienie autodiagnozy w obszarze WZ, rozwój umiejętności radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Zwiększenie świadomości nt. zagrożeń dotyczących wypalenia i czynników chroniących przed wypaleniem zawodowym. Autodiagnoza trzech głównych wymiarów wypalenia zawodowego opisanych przez Ch. Maslach.

Treści

Istota wypalenia zawodowego. Źródła, wymiary, symptomy i etapy rozwoju wypalenia. Skutki wypalenia. Profilaktyka wypalenia zawodowego, czynniki chroniące przed wypaleniem. Kwestionariusz do Mierzenia Skali Odczuć Zawodowych Ch. Maslach.

Forma

prezentacja, warsztaty

Prowadzący

Grzegorz Mandrysz - pedagog szkolny, biegły sądowy, wychowawca, trener kompetencji społecznych

Zapisy zamknięte

Cena: 100 zł

Czas trwania: 10:00-13:15

Ilość godzin: 4

Termin szkolenia: 2017-06-29

 

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób. Można ewentualnie skorzystać z konsultacji indywidualnych, po uzgodnieniu z biurem KIRE.

Kontakt

Magdalena Bilska

magdalena.bilska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

  • opłaty należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed planowaną datą szkolenia

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: