rozwiń wszystkie

 

Adresat

nauczyciele, pedagodzy, specjaliści

Cel ogólny szkolenia

Uzyskanie umiejętności dostosowywania metod, form i treści do prowadzenia zajeć z zespołem klasowym o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach edukacyjnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

uzyskanie praktycznych informacji i umiejętności dotyczących metod pracy ze zróżnicowanymm zespołem klasowym.

Treści:

1. Narzędzia diagnozy - jak rozpoznać potrzeby i możliwości uczniów.

2. Indywidualizacja procesuu dydaktycznego.

3. Udoskonalenie własnego warsztatu pracy.

4. Metody pracy z zespołem klasowym o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach edukacjnych.

5. Motywacja uczniów do nauki.

Forma

wykład połączony z warsztatami

 

 

Zapisy zamknięte

Cena: 120 zł

Czas trwania: 10:30-13:30

Ilość godzin: 4

Termin szkolenia: 2017-10-14

 

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Bilska

magdalena.bilska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

  • opłaty należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed planowaną datą szkolenia

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: