rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą z autyzmem oraz zespołem Aspergera

Cel ogólny szkolenia

Wyposażenie nauczycieli klas integracyjnych szkół podstawowych w wiedzę i umiejętności z zakresu metody integracji sensorycznej, kinezjologii edukacyjnej, stymulacji polisensorycznej i integracji sensorycznej, tak aby mogli oni na bazie nowo zdobytej wiedzy opracować innowację pedagogiczną dopasowaną do potrzeb i możliwości swoich uczniów. W ramach zajęć nauczyciele pod opieką opiekuna przygotowywali zabawy oraz scenariusze zajęć uwzględniające innowacyjne treści poznane na kursie.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Treści


 • Percepcja dzieci autystycznych. Wpływ zaburzeń sensorycznych na uczenie się i zachowanie.
 • Teoria integracji snsorycznej Jean Ayres. Podstawowe pojęcia
 • Funkcjonowanie zmysłów i itegracja sensoryczna we wczesnym dzieciństwie.
 • Sensoryzmy i deficyty integracji sensorycznej. Diagnoza. Strategie postępowiania. Terapia.
 • Konstruowanie programu podstawowego. Dobór cwiczeń stymujujących na poszczególne zmysły i normalizujących funkcjonowanie kanałów sensorycznych. Integracja sensoryczno-motoryczna.
 • Warunki realizacji programu i prowadzenie dokumentacji.
 • Okresowa analiza dokumentów pod kątem oceny zmian w funkcjonowaniu dziecka.

Forma

Wykład, warsztaty.

Prowadzący

nauczyciel-logopeda, trener z doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi .in. autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD, alalią, seplenieniem, dysyleksją

Cena: 100 zł

Czas trwania: 16:00-19:15

Ilość godzin: 4

Termin szkolenia: 2018-01-19

Ilość wolnych miejsc: 8

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Bilska

magdalena.bilska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • opłaty należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed planowaną datą szkolenia

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: