rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze sposobami radzenia sobie z problemami agresji, przemocy i bullyingu w przypadku uczniów z SPE na poziomie szkoły, klasy oraz w relacjach indywidualnych.

Treści

● Podejmowanie działań systemowych, mających na celu przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocowym wśród uczniów
● Standardy konstruktywnego środowiska wychowawczego
● Budowanie społeczności klasowej
● Zawieranie kontraktu antyprzemocowego
● Sposoby interwencji w wypadku wystąpienia zachowań agresywnych i przemocowych wśród uczniów
● Mediacje, metoda „Bez Obwiniania” i technika „Foggingu” Kena Rigby’ego

Prowadzący

Specjalista ds. Treningu Zastępowania Agresji, psycholog, terapeuta.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny, warsztat z wykorzystaniem metod aktywnych.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Adresat

 

Cel ogólny szkolenia

nabycie umiejętności pracy indywidualnej z uczniem zachowującym się agresywnie.

Korzyści z udziąłu w szkoleniu

Zapoznanie się z technikami ułatwiającymi komunikację z wymagającym uczniem.

Treści

zasady pracy, współpraca z rodzicami, techniki postępowania z dzieckiem z nadpobudliwością i deficytem uwagi, zasady porozumiewania się z dzieckiem, zasady wydawania poleceń.

Forma

warsztat

Prowadzący

 

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: