rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy, instruktorzy, studenci, inne osoby zainteresowane tematem.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Poznanie sposobów pokonywania trudności w zakresie zdyscyplinowania zespołów wychowanków, doskonalenie kompetencji dydaktycznych, psychologicznych, terapeutycznych współczesnego nauczyciela.

Treści

● Czynniki determinujące zachowanie uczniów w klasie
● Dyscyplina szkolna a motywacja - pojęcia, definicje, istotne różnice
● Umiejętności wychowawcze wspomagające pracę z niezdyscyplinowanym zespołem klasowym
● Metody i techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach na lekcjach
● Interakcje dyscyplinarne nauczycieli różnych specjalności
● Zarządzanie oraz komunikacja w klasie szkolnej

Prowadzący

Doktor  nauk o kulturze fizycznej, metodyk.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny, dyskusja, gry symulacyjne.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: