rozwiń wszystkie

Adresat

nauczyciele szkolnictwa specjalnego, nauczyciele pracujący w szkołach integracyjnych, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, studenci kierunków psychologicznych i pedagogicznych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnik po zakończeniu szkolenia pozna zasady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, problemy, które mogą wyniknąć podczas pracy oraz sposoby ich rozwiązania.

Treści

1. Omówienie upośledzeń w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
2. Prezentacja modelu pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
3. Identyfikacja trudności edukacyjnych ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (poziom rozwoju intelektualnego, poziom rozwoju poszczególnych funkcji poznawczych, cechy funkcjonowania społecznego ucznia).
4. Charakterystyka ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
5. Wyznaczniki procesu edukacyjnego w odniesieniu do ucznia.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia.
7. Wskazówki do prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania
8. Przykładowe narzędzia diagnostyczne w pracy z uczniami.
9. Realizacja zajęć edukacyjnych w pracy z uczniem.
10. Prezentacja modelu pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem i niedostosowanym społecznie (przykłady dobrych praktyk).

Prowadzący

Agnieszka Stuglik -pedagog, nauczyciel: zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, terapeuta. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

Poznanie specyfiki pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Forma

warsztat

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: