rozwiń wszystkie

Adresat

nauczyciele szkolnictwa specjalnego, nauczyciele pracujący w szkołach integracyjnych, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, studenci kierunków psychologicznych i pedagogicznych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnik po zakończeniu szkolenia pozna zasady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, problemy, które mogą wyniknąć podczas pracy oraz sposoby ich rozwiązania.

Treści

1. Prezentacja modelu pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
2. Identyfikacja trudności edukacyjnych ucznia (poziom rozwoju intelektualnego, poziom rozwoju poszczególnych funkcji poznawczych, cechy funkcjonowania społecznego ucznia).
3. Charakterystyka ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w umiarkowanym i znacznym.
4. Wyznaczniki procesu edukacyjnego i ocenianie wewnątrzszkolne.
5. Wskazówki do prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
6. Przykładowe narzędzia diagnostyczne.
7. Realizacja zajęć edukacyjnych w pracy z uczniem.
8. Prezentacja modelu pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem i niedostosowanym społecznie (przykłady dobrych praktyk).

Prowadzący

Maria Nowacka- Magister pedagogiki opiekuńczej. Ekspert MEN w zakresie oligofrenopedagogiki i pedagogiki opiekuńczej oraz wychowania do życia w rodzinie. Prowadzi liczne konferencje i warsztaty dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą autystyczną i zespołem Aspergera

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

Poznanie specyfiki pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Forma

warsztat

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: