rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele realizujący staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cel ogólny szkolenia

Pomoc w przygotowaniu się do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Zdobycie kompetencji ułatwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego.

Treści

1. Podstawy prawne dotyczące awansu zawodowego - uwzględnienie ostatnich zmian w przepisach. 2. Prawo oświatowe i szkolne - wiedza niezbędna do uzyskania awansu. 3. Zasady właściwego udokumentowania spełnienia warunków na stopień nauczyciela dyplomowanego. 4. Dobre sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. 5. Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Forma

Wykład i praktyczne wskazówki pomagające przygotować się do efektywnego zakończenia stażu.

Prowadzący

Barbara Gacek - Ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego, wieloletni starszy wizytator kuratorium oświaty z dużym doświadczeniem przewodniczenia komisjom kwalifikacyjnym oraz pracy w komisjach jako ekspert i jako dyrektor. Trener posiadający bogate doświadczenie z zakresu nadzoru pedagogicznego oraz udziału w postępowaniu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli jako zastępca rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim. Nauczyciel dyplomowany, doradca zawodowy.

Zapisy zamknięte

Cena: 120 zł

Czas trwania: 16:00-19:15

Ilość godzin: 4

Termin szkolenia: 2018-05-28

 

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób. Można ewentualnie skorzystać z konsultacji indywidualnych, po uzgodnieniu z biurem KIRE.

Kontakt

Magdalena Bilska

magdalena.bilska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

  • opłaty należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed planowaną datą szkolenia

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: