rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki w aspekcie wychowania patriotycznego. Zasady współpracy z rodzicami w realizacji celów wychowawczych-patriotycznych.

Treści

● Definicja kluczowych pojęć - wychowanie, patriotyzm, wartości patriotyczne, naród, symbole narodowe,dziedzictwo narodowe, duma narodowa
● Diagnoza w zakresie promowanych wartości patriotycznych w programach
● Najważniejsze daty naszej historii - działania do realizacji w szkołach
● Zadania kadry pedagogicznej w wychowaniu patriotycznym
● Nasza mała, lokalna ojczyzna- poznajemy bohaterów z naszej okolicy
● Obraz współczesnego Polaka - patrioty
● Budowanie obszarów współpracy z rodzicami
● Rodzic w wychowaniu patriotycznym - przydatne cechy rodzica w realizacji zadań szkoły w zakresie wychowania do wartości narodowych - kształtowanie postaw szacunku dla innych narodów i kultur

Prowadzący

Historyk, nauczyciel akademicki, trener

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Analiza dokumentów (PP), burza mózgów, przykłady dobrych praktyk.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: