rozwiń wszystkie

Adresat

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, wychowawcy.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy poznają zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w placówce, będą potrafili zdiagnozować dane osobowe możliwe do udostępniania.

Treści

● Podstawowe definicje związane z ochroną danych osobowych
● Odpowiedzialność dyrektora szkoły/placówki oraz nauczycieli w związku z przetwarzaniem danych osobowych w szkole
● Inspektor Ochrony Danych Osobowych – zadania, odpowiedzialność, współpraca
● Dokumentacja przetwarzania danych osobowych w szkole zgodnie z RODO
● Prawa osób, których dane są przetwarzane w szkole
● Procedura postępowania w przypadku uzyskania, gromadzenia, przetwarzania i usuwania danych osobowych przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga, dyrektora

Prowadzący

Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny, case study, dyskusja kierowana.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: