rozwiń wszystkie

Adresat

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy zespołów przedmiotowych, problemowych, zadaniowych, zainteresowani nauczyciele.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy będą potrafili zaplanować nadzór pedagogiczny w placówce, przygotować się do kontroli ze strony organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Świadome i odpowiedzialne kontrolowanie różnych obszarów pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa.

Treści

● Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym a wymagania wobec szkół i placówek - zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego
● Cele i formy nadzoru pedagogicznego: zewnętrznego i wewnętrznego
● Kontrola jako działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny prowadzone w przedszkolu, szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
● Kontrole planowe i działania doraźne
● Opiniowanie arkuszy organizacji szkoły jako przykład działań kontrolnych organu sprawującego nadzór pedagogiczny
● Zakres kontroli prowadzonych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny – plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty
● Zakres kontroli prowadzonych przez dyrektora szkoły - plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły
● Przykłady planowania nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w zakresie działań kontrolnych, problematyka kontroli, terminy, osoby kontrolowane i kontrolujące, dokumentacja działań, itp.
● Wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych działań kontrolnych
● Odpowiedzialność dyrektora za organizację i funkcjonowanie szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświaty.

Prowadzący

Artur Ławrowski- wieloletni, doświadczony dyrektor szkoły, prowadzi zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, kontrolą zarządczą, dokumentowaniem pracy szkoły.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny, analiza dokumentacji, przykłady dobrych praktyk

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: