rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, szkół podstawowych, wychowawcy, wychowawcy świetlic, pedagodzy, inni zainteresowani.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Nauczyciele poznają mechanizmy agresji u dzieci w zależności od poszczególnych etapów rozwoju; poznają metody oraz sposoby radzenia sobie z agresją u dzieci oraz jak gasić ją w zalążku.
Po szkoleniu będą potrafili odróżnić zachowania patogenne od tych, które można uznać za rozwojową „normę”.

Treści


  • Czym jest agresja?

  • Agresogenne czynniki – jak je rozpoznać, jak niwelować i czym zastąpić

  • Agresja w grupie, a agresja jednostki ( jak zmienia się dziecko w grupie oraz jak rozmawiać z rodzicem takiego dziecka)

  • Zajęcia i zabawy rozładowujące napięcie emocjonalne

  • Zajęcia i zabawy zapobiegające agresji

Prowadzący

Psycholog, pracownik PPP.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny,praca metodami warsztatowymi-aktywnymi.

Miejsce realizacji zajęć

Wąska Wąska Wąska Wąska Wąska Wąska

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: