rozwiń wszystkie

Adresat

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy zespołów zadaniowych w szkole/placówce oświatowej, nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych i specjalności.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy po szkoleniu: - znają wymagania wobec szkół/placówek zawarte w rozporządzeniu, - znają zakres zmian wprowadzonych do ewaluacji zewnętrznej, - projektują ewaluację wewnętrzną i potrafią wykorzystać wyniki ewaluacji wewnętrznej podczas zewnętrznej.

Treści

● Umocowanie prawne ewaluacji zewnętrznej
● Prawa przysługujące dyrektorowi w procesie ewaluacji zewnętrznej
● Wymagania rozporządzenia wobec szkół/placówek jako przedmiot badania ewaluacyjnego i model dobrej szkoły
● Metodologia ewaluacji: zasada triangulacji, narzędzia, techniki i źródła danych
● Ćwiczenie umiejętności odczytywania wskaźników zawartych w poszczególnych wymaganiach z załączników do rozporządzenia
● Wskaźniki wymagań ewaluacji a funkcjonowanie placówki oświatowej, tworzenie przykładowych raportów ewaluacyjnych
● Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej podczas ewaluacji zewnętrznej

Prowadzący

Edukator dyrektor, wizytator KO.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

zaswiadczenie iso29990sz

Forma

Wykład interaktywny, analiza dokumentacji, przykłady dobrych praktyk.

Zapisy zamknięte

Cena: 150 zł

Czas trwania: 15:00-19:00

Ilość godzin: 5

Termin szkolenia: 2018-10-17 (środa)

 

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Bilska

magdalena.bilska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: