rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych, innych specjalności, wychowawcy, bibliotekarze, animatorzy.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy poznają budowę dzieła filmowego, będą potrafili skutecznie pracować z filmem na lekcjach przedmiotowych oraz na zajęciach wychowawczych, uzyskają wiedzę dot. projektów i portali internetowych zajmujących się zastosowaniem filmu w edukacji, uzyskają listę tytułów sprawdzonych filmów, które można skutecznie wykorzystać na swoich zajęciach, będą potrafili prowadzić konstruktywną dyskusję po projekcji filmu.

Treści

● Film jako recepta na atrakcyjne zajęcia edukacyjne
● Praktyczne zastosowanie filmów w pracy wychowawczej i dydaktycznej
● Budowa dzieła filmowego
● Kroki w efektywnej analizie filmu
● Lista projektów i portali zajmujących się wykorzystaniem filmu w edukacji
● Stosowanie skutecznych narzędzi w dyskusji (pytania otwarte, aktywne słuchanie, parafrazowanie,
klasyfikowanie, podsumowanie)

Prowadzący

Rafał Opulski - dr nauk społecznych, nauczyciel akademicki Uniwersytu Papieskieo Jana Pawła II w Krakowie, certyfikowany trener, wieloletni nauczyciel j. niemieckiego, etyki i edukacji filmowej, mentor w programie obywatelskim „Szkoła Demokracji”, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Prowadzi szkolenia z zakresu filmoznawstwa, wykorzysstania technologii informacyjnych na lekcjach historii i WOS-u, przeciwdziałania agresji u uczniów, protokołu dyplomatycznego i etykiety.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny, pokaz filmowy, dyskusja.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: