rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, opiekunowie dzieci.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Wyposażenie nauczycieli klas integracyjnych szkół podstawowych w wiedzę i umiejętności z zakresu metody integracji sensorycznej, kinezjologii edukacyjnej, stymulacji polisensorycznej i integracji sensorycznej, tak aby mogli oni na bazie nowo zdobytej wiedzy opracować innowację pedagogiczną dopasowaną do potrzeb i możliwości swoich uczniów. W ramach zajęć nauczyciele pod opieką opiekuna przygotowywali zabawy oraz scenariusze zajęć uwzględniające innowacyjne treści poznane na kursie.

Treści

● Percepcja dzieci autystycznych. Wpływ zaburzeń sensorycznych na uczenie się i zachowanie
● Teoria integracji sensorycznej Jean Ayres. Podstawowe pojęcia. Funkcjonowanie zmysłów i integracja sensoryczna we wczesnym dzieciństwie
● Sensoryzmy i deficyty integracji sensorycznej
● Diagnoza. Strategie postępowania. Terapia
● Konstruowanie programu podstawowego
● Dobór ćwiczeń stymulujących na poszczególne zmysły i normalizujących funkcjonowanie kanałów sensorycznych. Integracja sensoryczno-motoryczna
● Warunki realizacji programu i prowadzenie dokumentacji
● Okresowa analiza dokumentów pod kątem oceny zmian w funkcjonowaniu dziecka

Prowadzący

Monika Szubrycht - doświadczona logopeda zajmująca się neurologopedią. Wielokrotnie nagradzana dziennikarka za cykl artykułów dotyczacych autyzmu,  zajmuje się tematyką rozwoju mowy dzieci ze spektrum autyzmu, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład, warsztaty.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: