rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych i różnych specjalności.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uświadomienie roli nowoczesnych środków dydaktycznych w samodzielnym przygotowaniu profesjonalnych materiałów do zajęć z uczniami. W trakcie szkolenia kształcone będą umiejętności projektowania lekcji z wykorzystaniem tabletów, smartfonów i innych urządzeń multimedialnych.

Treści

● Aplikacje (programy) i serwery komputerowe zewnętrzne z szablonami do tworzenia ciekawych lekcji opartych na multimediach
● Uzupełnianie i współtworzenie zasobów bezpłatnych e-podręczników oraz dostosowanie ich do potrzeb ucznia/szkoły
● Przygotowanie projektu lekcji
● Opracowanie publikacji na użytek własny, ucznia/szkoły
● Wprowadzenie do wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych przy realizacji zajęć wymagających stosowania map myśli, prezentacji, animacji, filmów, symulacji procesów
● Rola współczesnych środków dydaktycznych w tworzeniu materiałów edukacyjnych; narzędzia TI – rola i efektywne wykorzystanie w uczeniu

Prowadzący

Halina Król - Edukator, coach, doświadczony metodyk, nauczyciel i egzaminator maturalny informatyki,  trener i egzaminator ECDL, e-Nauczyciel, specjalista w zakresie ICT, multimediów, moderator, mentor kursów e-learningowych, trener i administrator platformy moodle, trener programów Cyfrowa Szkoła, Aktywna Edukacja, Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej. Współautorka kompletu testów diagnostycznych dla uczniów zdolnych wszystkich poziomów edukacyjnych – projekt Di AMEnT, wspieranie pracy z uczniem zdolnym - projekt DiAMEnT. Prowadzi zajęcia z zakresu dydatyki cyfrowej, bezpieczeństwa danych (RODO), innowacji i eksperymentów pedagogicznych, e-learningu.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny wprowadzający, warsztaty komputerowe z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka PC Wielicka PC Wielicka PC Wielicka PC Wielicka PC Wielicka PC

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: