rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Poznanie różnorodnych form uatrakcyjniających nauczanie ortografii, podniesienie skuteczności nauczania uczniów poprawnej pisowni w kontekście teorii 7 rodzajów inteligencji. Uczestnicy szkolenia poznają różnorodne, aktywizujące wszystkie sfery ćwiczenia, dzięki którym praca nad podnoszeniem kompetencji osobistych staje się przyjemna, skuteczna i kreatywna.

Treści

● Czym są inteligencje wielorakie – omówienie koncepcji 7 rodzajów inteligencji - słowna, logicznomatematyczna, wizualno-przestrzenna, muzyczna, fizyczno-kinestetyczna, interpersonalna, intrapersonalna
● Rozpoznawanie inteligencji wielorakich w przedszkolu i szkole – nauczycielskie możliwości diagnozowania domen inteligencji u dzieci
● Przygotowanie ćwiczeń, gier, animacji z wykorzystaniem darmowych aplikacji online stymulujące poszczególne domeny inteligencj

Prowadzący

Julia Asotska-Wierzba - doktorantka UP w Krakowie, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Europejckiej w Krakowie, dydaktyk, metodyk języka angielskiego. Kilkukrotna stażystka Uniwersytetu Kafilornijskiego (USA).  Zajmuje się badaniem kompetencji akademickich i języka specjalistycznego na zajęciach języka angielskiego realizowanych zdalnie. Prowadzi autorskie szkolenia nt. wspierania inteligencji wielorakich za pomocą nowych technologii, nauczania synchronicznego i asynchronicznego, nauczanie metodą odwróconej klasy.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Mini wykład, ćwiczenia praktyczne indywidualne, zespołowe, gry symulacyjne.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: