rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, studenci kierunków pedagogicznych, inni zainteresowani tematyką.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy praktycznie poznają sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole, zastosują negocjacje i mediacje w rozwiązywaniu trudnych wychowawczo sytuacjach.

Treści

● Nieinwazyjne komunikowanie się jako sposób rozwiązywania sytuacji trudnych
● Konflikt
● Sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole – negocjacje, mediacje, koncyliacje, arbitraż
● Podstawowe zasady mediacji, etapy mediacji, przebieg procesu mediacji, predyspozycje osobowe postępowaniu osoby stosującej metodę mediacji
● Pytanie w mediacji
● Mediacja rówieśnicza - alternatywna metoda wychowawcza
● Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów: reguły, etapy
● Negocjacje pozycyjne, a negocjacje problemowe (nastawione na współpracę)
● Rozwiązywanie konfliktów, a interwencja w trudnych sytuacjach wychowawczych
● Rodzaje podejścia do traktowania przemocy i agresji w pracy z młodzieżą
● Możliwości stosowania metod negocjacji i mediacji w szkole przez nauczyciel

Prowadzący

Jacek Biłko - psychoterapeuta, psycholog poradni psychologiczno-pedagogicznej w Krakowie z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą o prawidłowym i zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Religioznawca, doradca zawodowy. Ma doświadczenie  wolontariusza Schroniska dla Ofiar Przemocy, wolontariusza Dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, trener i szkoleniowiec nauczycieli wg autorskich programów w zakresie zachowań problemowych dzieci i młodzieży, trudności w koncentracji uwagi, pracy z dzieckiem z ADHD. Terapeuta "Gestalt", trener psychodramy wg Moreno, profilaktyki psychomanipulacji, niebezpieczeństw związanych z zagrożeniem sektami, komunikacji z dziećmi i młodzieżą, profilaktyki zachowań agresywnych, profilaktyki samobójstw i interwencji w zjawiskach kryzysowych w placówkach edukacyjnych. Trener Szkoły dla Rodziców w rejestrze MEN. Nauczyciel dyplomowany oraz certyfikowany Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny, warsztaty w małych grupach, trening terapeutyczny.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: