rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele wszystkich poziomów edukacji, różnych specjalności, kadra kierownicza systemu oświaty.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Przypomnienie zakresu obowiązków nauczycieli związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą. Poznanie narzędzi do prowadzenia ewaluacji pracy nauczyciela. Stworzenie banku pytań kluczowych. Opracowanie wniosków, rekomendacji oraz zadań do dalszych działań w różnych obszarach pracy szkoły.

Treści

● Przepisy prawa obowiązujące nauczycieli zgodnie z nowymi aktami prawnymi
● Ewaluacja realizacji podstawy programowej - gromadzenie danych, analiza zebranych informacji, przygotowanie wniosków
● Opracowanie rekomendacji i zadań do realizacji
● Teczka wychowawcy klasy - analiza pracy nauczyciela-wychowawcy
● Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki
● Model wspierania nauczycieli w zakresie ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz opiekuńczej

Prowadzący

Specjalista z zakresu zarządzania oświatą, doświadczony dyrektor szkoły.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny, warsztaty metodami aktywnymi, dyskusja, analiza dobrych praktyk.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: