rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, pomoce nauczyciela, wychowawcy, opiekunowie, rodzice.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Doskonalenie umiejętności projektowania zajęć uwzględniających korelację różnych dziedzin sztuki, nabycie umiejętności integrowania różnych form aktywności: słuchania, grania, tańca z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych, Rozwijanie aktywności twórczej własnej i uczniów.

Treści

● Główne założenia Metody Aktywnego Słuchania
● Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
● Funkcje muzyki w rozwoju małego dziecka
● Zestawy zabaw muzycznych z obszaru aktywnego słuchania muzyki w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
● Tworzenie autorskich rozwiązań muzyczno-ruchowych z uwzględnieniem możliwości i potrzeb grup dziecięcych
● Odczytywanie i tworzenie partytury do małych form muzycznych

Prowadzący

Doświadczony nauczyciel edukacji muzycznej, rytmiki oraz zajęć artystycznych, muzykoterapeuta, trener metodyki muzyki,trener grupowy rozwijający twórcze techniki pracy z uczniami.
Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu: Metody Carla Orffa, Battii Strauss – aktywne słuchanie muzyki oraz tańców integracyjnych.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny, warsztaty w małych grupach metodami aktywnymi, dyskusja, analiza dobrych praktyk.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: