rozwiń wszystkie

Adresat

Wychowawcy i nauczyciele, pedagodzy, rodzice, wszystkie osoby zainteresowane.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności radzenia sobie z wagarami, systematyczną nieobecnością ucznia w szkole. Uczestnicy będą potrafili motywować uczniów do przejęcia odpowiedzialności za własne działania.

Treści

● Przyczyny absencji ucznia
● Zasady i obszary kompleksowego działania szkoły i rodziców
● Praca ucznia, szkoły i rodziców w dziedzinie poprawy frekwencji uczniów
● Nagradzanie dobrych praktyk i konsekwencja w działaniu
● Nauczyciel – obowiązek, motywacja i korzyści, a pilnowanie frekwencji ucznia
● Trudności szkolne uczniów, motywowanie do nauki a kwestie absencji
● Profilaktyka – jak zapobiegać absencji. Programy, akty prawne i pożądane zachowania – „teoretyczne” zapisy (dokumentacja szkolna), czy rzeczywiste działania (przestrzeganie i konsekwentne egzekwowanie zasad)
● Zakresy działania szkoły w pracy z uczniami i rodzicami
● Szkolny program dyscyplinujący

Prowadzący

Edukator, doświadczony wychowawca.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny wprowadzający w tematykę szkolenia, warsztaty, ćwiczenia praktyczne w małych grupach.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: