rozwiń wszystkie

Adresat

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy poznają zasady kontroli zarządczej w szkole, obowiązki Rady Pedagogicznej w systemie kontroli zarządczej.

Treści

● Podstawy prawne kontroli zarządczej – cele, funkcje, standardy
● Kontrola zarządcza, a struktura organizacyjna w placówkach oświatowych
● Zakres odpowiedzialności dyrektora szkoły
● Obszary podlegające kontroli zarządczej
● Zadania szkolnego koordynatora ds. kontroli zarządczej
● Skutki niedopełnienia obowiązku ustawowego
● Kontrola zarządcza a system motywacyjny w placówce
● Samoocena dyrektora i nauczycieli w ramach kontroli zarządczej

Prowadzący

Kazimierz Sroka - edukator, doświadczony dyrektor szkoły, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, wykładowca z zakresu zarządzania oświatą; autor wielu publikacji z zakresu prawa oświatowego, wybranych obszarów działaności placówek oświatowych. Kierownik Studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w oświacie, promotor prac dyplomowych. Ma doświadczenie jako pracownik samorządowy w wydziale edukacji.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny, prezentacja i analiza dokumentów, warsztaty z wykorzystaniem metoda aktywnych.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: