rozwiń wszystkie

Adresat

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy poznają zasady kontroli zarządczej w szkole, obowiązki Rady Pedagogicznej w systemie kontroli zarządczej.

Treści

● Podstawy prawne kontroli zarządczej – cele, funkcje, standardy
● Kontrola zarządcza, a struktura organizacyjna w placówkach oświatowych
● Zakres odpowiedzialności dyrektora szkoły
● Obszary podlegające kontroli zarządczej
● Zadania szkolnego koordynatora ds. kontroli zarządczej
● Skutki niedopełnienia obowiązku ustawowego
● Kontrola zarządcza a system motywacyjny w placówce
● Samoocena dyrektora i nauczycieli w ramach kontroli zarządczej

Prowadzący

Dyrektor szkoły

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny, prezentacja i analiza dokumentów, warsztaty z wykorzystaniem metoda aktywnych.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

Pakiet materiałów szkoleniowych
Serwis kawowy i poczęstunek

 

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: