rozwiń wszystkie

Adresat

Kadra zarządzająca szkół i placówek oświatowych, liderzy zespołów przedmiotowych, zadaniowych, nauczyciele, wychowawcy, wszyscy zainteresowani.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy:


 • będą potrafili określić zadania w zakresie bhp,

 • poznają zasady organizacji wyjść grupowych i wycieczek oraz rodzaje niezbędnej dokumentacji

 • zapoznają się ze zmianami wynikającymi ze zmieniającego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – obowiązuje od 29 listopada 2018,

Treści


 • Podstawy prawne - treść rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – zmiany i uzupełnienia

 • Realizacja dotychczas obowiązujących zadań z obszaru bhp.

 • Nowe zadania szkoły (szkolenia, plan lekcji, udostępnianie wody, długość przerwy, katalog zachowań zabronionych).

 • Organizacja wycieczki szkolnej zgodnie z rozporządzeniem MEN z 25 maja 2018r.

 • Rejestry i inne dokumenty dot. bhp, wyjść grupowych i wycieczki szkolnej.

 • Wpływ zmian w zakresie BHP na organizację pracy szkoły.


Prowadzący

Marcin Chmiel - nauczyciel dyplomowany, posiada kwalifikacje w zakresie pedagogiki - specjalność wychowanie obronne, zarządzanie BHP- szkolenie dla audytorów  wewnętrznych systemu zarządzania BHP, zarządzanie w oświacie, prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikacje do nauczania informatyki, technologii informacyjnej oraz przedsiębiorczości. Specjalista ochrony przeciwpożarowej. Bogate doświadczenie zawodowe na stanowiskach: koordynator ds. BHP, starszy inspektor BHP, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wicedyrektor szkoły. Od ponad 12 lat prowadzi szkolenia z zakresu BHP, pierwszej pomocy, wycieczek szkolnych i wypoczynku.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Seminarium

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Zapisy zamknięte

Cena: 30 zł

Czas trwania: 15:00-18:00

Ilość godzin: 4

Termin szkolenia: 2018-12-18 (wtorek)

 

Cena promocyjna z okazji 10-lecia KIRE
wsbip

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Młyńska

magdalena.mlynska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnoœciach

 • opłaty należy dokonać najpóŸniej na 10 dni przed planowanš datš szkolenia

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: