rozwiń wszystkie

Adresat

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz innych osób pracujących z dziećmi z ADHD w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą poznać behawioralne metody pracy z młodszymi dziećmi z deficytami uwagi, nadruchliwością, impulsywnością, trudnymi zachowaniami, wybuchami złości i agresją.

Korzyści z udziału w szkoleniu

● nabycie umiejętności pozwalających na prawidłową pracę z dzieckiem z ADHD.
● usprawnienie komunikacji pomiędzy wychowawcami a dzieckiem.
● umiejętność rozpoznawania nadpobudliwości we wczesnym stadium.
● nabycie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z nadpobudliwością u dzieci.

Treści

● Podstawy wiedzy o nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncetracji uwagi – czym jest ADHD, przyczyny, objawy
● Ogólne zasady pracy z dzieckiem z ADHD
● Techniki postępowania z dzieckiem z ADHD, czyli jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z nadpobudliwością
● Zasady porozumiewania się z dzieckiem z ADHD, czyli jak mówić, aby być słuchanym?
● Modele pracy z dzieckiem z ADHD w praktyce
● Współpraca z rodzicami dziecka z ADHD

Prowadzący

Specjalista oligofrenopedagog

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład wprowadzający w problematykę szkolenia, warsztaty zespołowe, praca indywidualna, studium przypadku.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

Pakiet materiałów szkoleniowych
Serwis kawowy i poczęstunek

Cena: 135 zł

Czas trwania: 15:00-19:00

Ilość godzin: 5

Termin szkolenia: 2019-02-19 (wtorek)

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Młyńska

magdalena.mlynska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnoœciach

  • opłaty należy dokonać najpóŸniej na 10 dni przed planowanš datš szkolenia

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: