rozwiń wszystkie

Adresat

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz innych osób pracujących z dziećmi z ADHD w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą poznać behawioralne metody pracy z młodszymi dziećmi z deficytami uwagi, nadruchliwością, impulsywnością, trudnymi zachowaniami, wybuchami złości i agresją.

Korzyści z udziału w szkoleniu

● nabycie umiejętności pozwalających na prawidłową pracę z dzieckiem z ADHD.
● usprawnienie komunikacji pomiędzy wychowawcami a dzieckiem.
● umiejętność rozpoznawania nadpobudliwości we wczesnym stadium.
● nabycie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z nadpobudliwością u dzieci.

Treści

● Podstawy wiedzy o nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncetracji uwagi – czym jest ADHD, przyczyny, objawy
● Ogólne zasady pracy z dzieckiem z ADHD
● Techniki postępowania z dzieckiem z ADHD, czyli jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z nadpobudliwością
● Zasady porozumiewania się z dzieckiem z ADHD, czyli jak mówić, aby być słuchanym?
● Modele pracy z dzieckiem z ADHD w praktyce
● Współpraca z rodzicami dziecka z ADHD

Prowadzący

Anna Przetocka - Oligofrenopedagog, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń emocjonalnych, dwuletniego międzynarodowego  kursu kwalifikacyjny z zakresu Pedagogiki Terapeutycznej  M. Montessori, kursu III stopnia EEGBIOFEEDBACK. Oligofrenopedagog, specjalista z zakresu terapii i profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży, socjoterapeuta, terapeuta eeg-biofeedback, prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, dyrektor szkoły specjalnej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla wizytatorów, dyrektorów i nauczycieli.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład wprowadzający w problematykę szkolenia, warsztaty zespołowe, praca indywidualna, studium przypadku.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Informacje o płatnoœciach

 • opłaty należy dokonać najpóŸniej na 10 dni przed planowanš datš szkolenia

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: