rozwiń wszystkie

Adresat

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz innych osób pracujących z dziećmi z ADHD w szkole, którzy chcą poznać behawioralne metody pracy z dziećmi z deficytami uwagi, nadruchliwością, impulsywnością, trudnymi zachowaniami, wybuchami złości i agresją.

Korzyści z udziału w szkoleniu

● poszerzenie swojej wiedzy na temat pracy z dzieckiem z ADHD
● nauczą się Państwo rozróżniać objawy ADHD od niepożądanych zachowań, pozytywnie motywować swoich uczniów do zmiany zachowania oraz dostosować wymagania edukacyjne do ich możliwości
● podniesienie własnych kompetencji wychowawczych

Treści

● Co to jest ADHD, przyczyny, leczenie.
● Kryteria diagnostyczne.
● Odróżnianie objawów ADHD od zachowań niepożądanych.
● Podstawowe zagadnienia dotyczące terapii behawioralnej - praca na pozytywach.
● Jak wydawać polecenia aby przynosiły oczekiwane rezultaty.
● Jak nauczyć starsze dziecko akceptowalnych form radzenia sobie ze złością.
● Zalecenia dla nauczycieli do pracy z uczniem z ADHD.
● Współpraca z rodzicami dziecka z ADHD.

Prowadzący

Specjalista oligofrenopedagog.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład wprowadzający w problematykę szkolenia, warsztaty zespołowe, praca indywidualna, studium przypadku.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

Pakiet materiałów szkoleniowych
Serwis kawowy i poczęstunek
 

Informacje o płatnoœciach

  • opłaty należy dokonać najpóŸniej na 10 dni przed planowanš datš szkolenia

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: