rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele stażyści, kontraktowi przygotowujący się do egzaminu, inni zainteresowani.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami i dokumentami prawa oświatowego pod kątem przygotowania do egzaminów.

Treści

● Aktualizacje oraz najnowsze ważne dokumenty prawa oświatowego.
● Analiza dokumentów prawnych pod kątem:
- dokumenty regulujące pracę przedszkola/szkoły: Karta Nauczyciela, ustawa Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty.
- obowiązki nauczyciela (zapisane w ustawie Karta Nauczyciela Art. 6. i zapisane w ustawie Prawo oświatowe art. 5)
- kompetencje rady pedagogicznej – ustawa Prawo oświatowe

Prowadzący

Ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego, wieloletni starszy wizytator kuratorium oświaty z dużym doświadczeniem przewodniczenia komisjom kwalifikacyjnym oraz pracy w komisjach jako ekspert i jako dyrektor. Trener posiadający bogate doświadczenie z zakresu nadzoru pedagogicznego oraz udziału w postępowaniu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli jako zastępca rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim. Nauczyciel dyplomowany, doradca zawodowy.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny, dyskusja, warsztaty, praca z dokumentem.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

Pakiet materiałów szkoleniowych
Serwis kawowy i poczęstunek

Cena: 120 zł

Czas trwania: 15:00-18:00

Ilość godzin: 4

Termin szkolenia: 2019-04-16 (wtorek)

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Młyńska

magdalena.mlynska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: