rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele stażyści, kontraktowi przygotowujący się do egzaminu, inni zainteresowani.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami i dokumentami prawa oświatowego pod kątem przygotowania do egzaminów.

Treści

● Aktualizacje oraz najnowsze ważne dokumenty prawa oświatowego
● Analiza dokumentów prawnych pod kątem:
- dokumenty regulujące pracę przedszkola/szkoły: Karta Nauczyciela, ustawa Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty.
- obowiązki nauczyciela (zapisane w ustawie Karta Nauczyciela Art. 6. i zapisane w ustawie Prawo oświatowe art. 5)
- kompetencje rady pedagogicznej – ustawa Prawo oświatowe.

Prowadzący

Barbara Gacek - ekspert MEN ds. awansu zawodowego, wieloletni starszy wizytator kuratorium oświaty z doświadczeniem przewodniczenia komisjom kwalifikacyjnym oraz pracy w komisjach jako ekspert i jako dyrektor, trener posiadający bogate doświadczenie z zakresu nadzoru pedagogicznego oraz udziału w postępowaniu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli, doradca zawodowy.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny, dyskusja, warsztaty, praca z dokumentem.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: