rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, wychowawcy, rodzice, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, trenerzy, wykładowcy, pracownicy samorządowi, inni zainteresowani.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy poszerzą wiedzę dotyczącą pojęcia poczucia własnej wartości i jego wymiarów, będą potrafili wykorzystać pozytywną samoocenę do wzmacniania poczucia własnej wartości, poznają i przećwiczą konkretne sposoby wzmacniania samooceny podopiecznego.

Treści

● Samoocena - co do siebie czuję, co o sobie myślę
● Pozytywna samoocena, wiara we własne możliwości i zaufanie do siebie jako jeden z najważniejszych czynników protekcyjnych zachowań niepożądanych, problemów emocjonalnych i psychicznych u dzieci i nastolatków
● Podstawowe wymiary samooceny - rozpoznawanie dzieci z zaniżonym, nieadekwatnym i niestabilnym poczuciem własnej wartości
● Kształtowanie się samooceny na przestrzeni życia
● Poczucie wartości nauczyciela jako wzorzec dla budowania samooceny u uczniów
● Dziewięć kategorii zachowań osoby z wysokim poczuciem własnej wartości, które najsilniej wzmacniają samoocenę u dzieci
● Wychowywanie obok nauczania – codzienne, drobne zachowania nauczyciela wzmacniające samoocenę uczniów; gry i zabawy grupowe wzmacniające samoocenę

Prowadzący

Specjalista psycholog, psychoterapeuta.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Miniwykład, studium przypadku, gry symulacyjne, ćwiczenia indywidualne, grupowe.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

Pakiet materiałów szkoleniowych
Serwis kawowy i poczęstunek

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: