rozwiń wszystkie

Adresat

Pedagodzy szkolni, wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pracownicy instytucji pomocy społecznej, placówek opiekuńczo–wychowawczych, punktów interwencji kryzysowej, urzędów, organizacji pozarządowych, a także studentów i osób zainteresowanych tą tematyką.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy poznają zagadnienia uzależnienia od alkoholu i innych uzależniaczy, nabędą umiejętności w zakresie rozpoznawania uzależnień i współuzależnień u dzieci i dorosłych, będą potrafili zdiagnozować mechanizmy funkcjonowania rodziny z problemem uzależnienia, będą potrafili podjąć działania dotyczące pomocy osobom z syndromem DDA/DDD.

Treści


  • Co to jest uzależnienie behawioralne i chemiczne

  • Jak wstępnie rozpoznać uzależnienie

  • Uzależnienie od alkoholu, urządzeń mobilnych – jak rozmawiać z uzależnionym

  • Jak pracują ośrodki leczenia uzależnień

  • Współuzależnienie – jak rozmawiać z osobą współuzależnioną

  • Syndrom DDA i DDD.

  • Uzależnienia dzieci – jak rozpoznać i jak działać

Prowadzący

Grzegorz Jurczyński specjalista psychoterapeuta uzależnień, certyfikowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wieloletni specjalista leczenia uzależnień, katecheta, nauczyciel informatyki. Autor wielu publikacji dotyczących uzależnień, w tym od internetu, religijności w specjalistycznych czasopismach. Prowadzi wykłady, prelekcje, warsztaty dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład wprowadzający, ćwiczenia symulacyjne, studium przypadku.

Miejsce realizacji zajęć

Wąska Wąska Wąska Wąska Wąska Wąska

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: