rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, rodzice, opiekunowie, studenci kierunków pedagogicznych, inni zainteresowani.

Korzyści z udziału w szkoleniu


 • uczestnicy poznają podstawowe metody i techniki pamięciowe związane z twórczym wykorzystywaniem wyobraźni i świata skojarzeń w uczeniu się,

 • będą potrafili zastosować wybrane techniki twórczego myślenia we wspieraniu uczniów w osiąganiu kreatywności i elastyczności myślenia,

 • rozwiną swój potencjał zawodowy w zakresie nakierowywania określonych sposobów myślenia na twórcze tory

Treści


 • Ćwiczenia twórczego myślenia – skojarzenia, ćwiczenia aktywizujące obie półkule mózgowe, ćwiczenia koncentrujące uwagę

 • Zasady mnemotechniczne – myślenie obrazami

 • Techniki przekształceń

 • Łańcuchowa metoda zapamiętywania

 • Mnemotechniki ortograficzne

 • Myślenie twórcze:
  - budowanie skojarzeń
  - praca z metaforą
  - mapa własnych talentów
  - myślenie przez analogie

 • Mnemotechniki – ćwiczenia
  - technika słów zastępczych
  - technika cyfrowo – kształtowa
  - mapy myśli
  - technika słowa – klucze

 • Wykorzystanie poznanych technik do zapamiętywania wybranych treści dydaktycznych.

Prowadzący

mgr Izabela Mias-Dudek - absolwentka UJ, magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, posiada kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej, ukończyła Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej;  prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i wyrównawcze dla uczniów z SPE.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Miniwykład wprowadzający w tematykę szkolenia, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, warsztaty umiejętności, trening indywidualny.

Miejsce realizacji zajęć

Wąska Wąska Wąska Wąska Wąska Wąska

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: