rozwiń wszystkie

Adresat

Nowo powołani dyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub kandydaci na dyrektorów  oraz  wicedyrektorzy rozpoczynający kadencję
z dniem 1 września 2019 r.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Wsparcie dyrektorów/wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania zespołem pracowniczym, finansami, zasobami materialnymi, organizacją pracy, itp.

Treści


 • Podstawowe regulacje prawa oświatowego

 • Pozycja dyrektora wobec organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego

 • Rola, zadania, kompetencje, odpowiedzialność dyrektora/wicedyrektora w świetle przepisów prawa

 • Dyrektor jako pracodawca: zatrudnianie, motywowanie, rozwój zawodowy-doskonalenie, awans zawodowy, ocena pracy nauczycieli, nagradzanie, zwalnianie

 • Planowanie pracy szkoły/placówki

 • Organizacja pracy szkoły/placówki jako podstawa skuteczności działań

 • Działalność organów statutowych szkoły/placówki

 • Skuteczne sprawowanie nadzoru pedagogicznego: ewaluacja, kontrola, wspomaganie, monitorowanie

 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole/placówce i poza nią - odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli

 • Zarządzanie finansami, zasobami majątkowymi, dokumentacją, danymi osobowymi, informacją, itp.

Prowadzący

Specjaliści z zakresu prawa oświatowego, eksperci ds. awansu zawodowego nauczycieli, doświadczeni dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, edukatorzy z zakresu oświaty.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład, warsztat, seminarium. 
Zajęcia odbędą się w powszednie dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Zapisy zamknięte

Cena: 500 zł

Ilość godzin: 30

Termin szkolenia: 2019-09-21 (sobota)

 

2019-09-21 - 2019-09-29 (w tym 6 godz. on-line)

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Sylwia Baca

sylwia.baca@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: