rozwiń wszystkie

Adresat

Nowo powołani dyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub kandydaci na dyrektorów  oraz  wicedyrektorzy rozpoczynający kadencję
z dniem 1 września 2019 r.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Wsparcie dyrektorów/wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania zespołem pracowniczym, finansami, zasobami materialnymi, organizacją pracy, itp.

Treści


  • Podstawowe regulacje prawa oświatowego

  • Pozycja dyrektora wobec organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego

  • Rola, zadania, kompetencje, odpowiedzialność dyrektora/wicedyrektora w świetle przepisów prawa

  • Dyrektor jako pracodawca: zatrudnianie, motywowanie, rozwój zawodowy-doskonalenie, awans zawodowy, ocena pracy nauczycieli, nagradzanie, zwalnianie

  • Planowanie pracy szkoły/placówki

  • Organizacja pracy szkoły/placówki jako podstawa skuteczności działań

  • Działalność organów statutowych szkoły/placówki

  • Skuteczne sprawowanie nadzoru pedagogicznego: ewaluacja, kontrola, wspomaganie, monitorowanie

  • Bezpieczeństwo uczniów w szkole/placówce i poza nią - odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli

  • Zarządzanie finansami, zasobami majątkowymi, dokumentacją, danymi osobowymi, informacją, itp.

Prowadzący

Specjaliści z zakresu prawa oświatowego, eksperci ds. awansu zawodowego nauczycieli, doświadczeni dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, edukatorzy z zakresu oświaty.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład, warsztat, seminarium. 
Zajęcia odbędą się w powszednie dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: