rozwiń wszystkie

Adresat

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy zespołów przedmiotowych, problemowych, zadaniowych, zainteresowani nauczyciele.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy będą potrafili zaplanować nadzór pedagogiczny w placówce, przygotować się do kontroli ze strony organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Świadome i odpowiedzialne kontrolowanie różnych obszarów pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa.

Treści

• Zadania dyrektorów szkół wynikające z aktualnych przepisów prawa
• Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego zgodnie z przepisami prawa
• Ocena pracy i awans zawodowy nauczycieli – omówienie najistotniejszych zmian
• Kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2019/20 a nadzór pedagogiczny
• Nowelizacja statutów
• Planowanie i tworzenie planu pracy szkoły w roku szkolnym 2019/20 (program wychowawczo-
profilaktyczny, planowanie pracy zespołów nauczycielskich)
• Zasady prowadzenia nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/20 - plan nadzoru
pedagogicznego
• Zasady przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej

Prowadzący

Jerzy Kubieniec - Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel dyplomowany, dodatkowa specjalność: oligofrenopedagogika. Wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie. Autor i koordynator merytoryczny projektu unijnego „Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami zachowania” realizowanego w 8 szkołach krakowskich w latach 2008 – 2011. Pomysłodawca i realizator wielu projektów unijnych dla szkoły, również autor publikacji w ramach projektów. Prowadzi zajęcia z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, kontrolo zarządczej

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny, analiza dokumentacji, przykłady dobrych praktyk.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: