Poniżej przedstawiamy wykaz tematów szkoleń dla wszystkich zainteresowanych osób. Tematy aktualnie zaplanowanych szkoleń są na głównej stronie działu szkolenia. Realizujemy także inne tematy szkoleń zgłoszone przez zainteresowanych.

Tematy szkoleń

 1. Zajęcia dla rodziców - jak mądrze kochać dziecko, aby wychować dobrego człowieka
 2. Zajęcia dla rodziców - wypoczynek dziecka, szanse i zagrożenia
 3. Warsztaty rodzicielskich umiejętności wychowawczych (w szczególności rodziny z grup problemowych)
 4. Dogoterapia
 5. Warsztaty dla rodzin wieloproblemowych
 6. Problem nadopiekuńczości w rodzinie
 7. Warsztaty z doradcą zawodowym
 8. Psychoterapia (małżeńska, rodzinna)
 9. Przeprowadzenie warsztatów dla osób niepełnosprawnych
 10. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
 11. Komunikacja werbalna, niewerbalna
 12. Sytuacje trudne i kryzysowe
 13. Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji
 14. Utrzymanie zainteresowania grupy
 15. Kształcenie z zakresu terapii zajęciowej
 16. Mediacje i negocjacje
 17. Praca socjalna z rodziną wieloproblemową
 18. Asertywna komunikacja
 19. Wystąpienia publiczne
 20. Budowanie zespołów
 21. Obsługa klienta
 22. Zarządzanie czasem i stresem
 23. W trosce o zdrowie - dieta i ruch
 24. Co każdy powinien wiedzieć o sektach?
 25. Co każdy powinien wiedzieć o pigułce gwałtu?
 26. Jak kształtować swój wizerunek, by osiągnąć sukces?
 27. Inteligencja emocjonalna
 28. Savoir vivre w biznesie a osiągnięcie sukcesu
 29. Strategia skutecznego rozwiązywania problemów
 30. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów
 31. Trening budowy autorytetu
 32. Wideotrening komunikacji w rodzinie
 33. Rozliczanie projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 34. Przygotowanie wniosków aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 35. Informacje w pigułce o egzaminie FCE/Egzamin FCE, próbny egzamin
 36. Informacje w pigułce o egzaminie CAE/Egzamin CAE , próbny egzamin
 37. Informacje w pigułce o egzaminie CPE/Egzamin CPE, próbny egzamin