point zniżka Czas trwania szkoleń podano w godzinach dydaktycznych (45 minutowych).

point zniżka Wszystkie szkolenia realizowane są w uzgodnionym miejscu i terminie z Zamawiającym. Każdorazowo zakres treści, form i wymar godzin modyfikujemy stosownie do potrzeb.

point zniżka Zniżki na szkolenia dla posiadaczy kont - dowiedz się więcej.

point zniżka Po zakończonym szkoleniu nauczyciele otrzymują zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2016 poz. 1591); inni uczestnicy - zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz. U. 2014 poz. 622).