fbpx

point zniżka Zniżki na szkolenia dla posiadaczy kont - dowiedz się więcej.

point zniżka ONLINE - szkolenia realizowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platform do pracy zdalnej.

point zniżka E-LEARNING - szkolenia realizowane w czasie dowolnym na platformie Moodle.

point zniżka STACJONARNIE - szkolenia realizowane w czasie rzeczywistym w sali dydaktycznej w Krakowie.

point zniżka Po zakończonym szkoleniu nauczyciele otrzymują zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045); inni uczestnicy - zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 652).

rozwiń wszystkie

Skontaktuj się z nami:

 
 

Szkolenia dla nauczycieli

Badania rynku usług edukacyjnych oraz prowadzona systematycznie  diagnoza potrzeb pokazują, że krótkie (4-5 godzinne) szkolenia są najchętniej i najczęściej wybieraną przez nauczycieli formą doskonalenia. KIRE posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji tego typu szkoleń. W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno szkolenia dla Rad Pedagogicznych, jak również specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli zgłaszających się z wolnego naboru. 

Oferta szkoleń – najbardziej aktualne tematy dostosowane do potrzeb 

Jako placówka szkoleniowa chcemy odpowiadać na bieżące oczekiwania wszystkich pracowników sektora edukacji i oświaty – dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców i doradców zawodowych. W związku z tym naszą ofertę szkoleń budujemy w oparciu o podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa Polskiego, diagnozę potrzeb dyrektorów i nauczycieli szkół oraz analizę rynku, otoczenia i najnowszych trendów w edukacji.

Proponujemy szeroki wybór szkoleń indywidualnych i szkoleń dla Rad Pedagogicznych w siedmiu działach tematycznych:

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Podnoszenie jakości i efektów kształcenia 
 • Rozwijanie kompetencji wychowawczych oraz profilaktyka i bezpieczeństwo w szkole 
 • Rozwój osobisty nauczyciela 
 • Szkolenia dla kadry kierowniczej 
 • Szkolenia przedmiotowe 
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Zobacz proponowane tematy

Profesjonalizm i elastyczne podejście

Od lat prowadzimy partnerską współpracę z placówkami oświatowymi w całej Polsce w ramach organizacji szkoleń dla Rad Pedagogicznych. Jesteśmy doceniani przede wszystkim za profesjonalizm i elastyczne podejście. Ceny szkoleń i warsztatów każdorazowo uzgadniamy z Zamawiającym, wspólnie ustalamy cele oraz czas trwania szkolenia. Na zamówienie przygotowujemy materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne. Dostosowujemy formy i metody szkolenia do oczekiwań oraz  warunków lokalowych, jakimi dysponuje Zamawiający – szkoła/placówka (wielkość sali, nagłośnienia itp.). Wszystkie szkolenia realizujemy w uzgodnionym miejscu i terminie. Każdorazowo zakres treści, form i wymiar godzin modyfikujemy stosownie do potrzeb. 

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na temat zgodny z Państwa indywidualnym zapotrzebowaniem, innym niż proponowane na stronie internetowej kire.pl. 

W jakiej formie prowadzone są szkolenia dla Rad Pedagogicznych?

Istnieje wiele możliwości przeprowadzenia szkolenia. Proponujemy m.in.:

 • Szkolenia stacjonarne w szkole/placówce 
 • Wyjazdy szkoleniowe z programem turystycznym/integracyjnym 
 • Blended-learning – Część online (teoria, wiedza, quizy, ogólne zagadnienia, problemy, nurtujące pytania) 
 • Spotkanie z ekspertem (warsztaty, konsultacje, seminaria, konwersatoria) 
 • Szkolenia „szyte na miarę” (realizowane według potrzeb lub programu zamawiającego)
 • Szkolenia online realizowane za pomocą platform do edukacji zdalnej takich jak MsTeams, Zoom, Webex, ClickMeeting i Moodle.

Szkolenia indywidualne 

Dlaczego warto wybrać indywidualną ścieżkę doskonalenia?

Szkolenia Indywidualne realizowane przez nasz zespół specjalistów skierowane są do osób pragnących doskonalić się zawodowo oraz poszukujących konkretnych i skutecznych rozwiązań w określonych obszarach edukacji. Dzięki partnerskiej współpracy z naszymi Uczestnikami możemy nie tylko zaproponować rozwiązania w zakresie bieżących problemów, lecz również i takie, które będą długofalowo wspierać ich w pracy zawodowej. W ramach specjalistycznych szkoleń indywidualnych uczestnicy będą mieli możliwość wykonania pracy własnej, także na platformie edukacyjnej KIRE (materiały, zadania, quizy, fora dyskusyjne), co pozwoli na zwiększenie liczby godzin szkolenia w stosunku do godzin zaproponowanych.

Zaproponuj własne szkolenie

W celu dalszego doskonalenia i dostosowania szkoleń do Państwa oczekiwań istnieje możliwość zaproponowania tematu szkolenia, którego nie ma w ofercie. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy. Chcemy odpowiadać na bieżące problemy zgłaszane przez wszystkich nauczycieli.