Profilaktyka agresji i bezpieczeństwo ucznia w szkole   

 1. Agresja w szkole – metody przeciwdziałania
 2. Bezpieczna szkoła
 3. Co każdy powinien widzieć o sektach
 4. Dziecko wobec zagrożeń związanych z Internetem
 5. Dziecko, chłopiec, mężczyzna – w kierunku równości płci i przeciwdziałaniu przemocy
 6. Edukacja prozdrowotna – ciekawie i atrakcyjnie
 7. Jak radzić sobie z absencją uczniów
 8. Jak wprowadzić ład i dyscyplinę w pracy z uczniem
 9. Konflikty – jak twórczo i skutecznie rozwiązywać konflikty w klasie lub grupie?
 10. Metody pracy z uczniami w sytuacji przemocy rówieśniczej
 11. Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów
 12. Ochrona danych osobowych dziecka i ucznia   
 13. Pierwsza pomoc pediatryczna dla przedszkoli i żłobków
 14. Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole   
 15. Poczuj się lepiej – dla nieśmiałych, niecierpliwych
 16. Prawa dziecka – w szczególności prawo do bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego - sposoby skutecznej komunikacji interpersonalnej
 17. Profilaktyka uzależnień w szkolnym programie profilaktyki
 18. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole
 19. Przemoc seksualna wobec dzieci
 20. Radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi u uczniów
 21. Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
 22. Rozpoznawanie i metody interwencji w przypadku kryzysów rozwojowych dzieci i młodzieży
 23. Szkolenie okresowe BHP pracowników administracyjno-biurowych
 24. Techniki manipulacyjne stosowane przez uczniów
 25. Uczeń z depresją w szkole, samobójstwa wśród nieletnich
 26. Współpraca z rodzicami w obszarze sytuacji trudnych