Rozwijanie kompetencji wychowawczych   

 1. ABC savoir vivre
 2. Asertywność – czym jest, czy można się jej nauczyć
 3. Biblioterapia w pracy wychowawcy
 4. Budowa systemu wsparcia pracy wychowawców
 5. Budowanie systemu współpracy między uczniami i nauczycielami
 6. Być dobrym wychowawcą
 7. Coaching w pracy wychowawcy
 8. Cuda wianki czyli pomysły na atrakcyjne zajęcia świetlicowe
 9. Diagnoza potrzeb zespołu wychowanków a program wychowawczy
 10. Doskonalenie komunikacji interpersonalnej w relacji nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic
 11. Dyscyplina w klasie szkolnej. Komunikacja-kierowanie-motywacja
 12. Emisja głosu w pracy wychowawczej nauczyciela
 13. Emocje – jak je wyrażać
 14. Emocje u dzieci - jak je rozpoznawać i jak na nie reagować
 15. Funkcjonowanie psychiczne w adolescencji
 16. Humor w relacjach nauczycielsko-uczniowskich
 17. Innowacje i eksperymenty pedagogiczno-wychowawcze w szkole podstawowej
 18. Jak budować zespół klasowy, czyli z poradnika wychowawcy klasy
 19. Jak nie dać się zmanipulować?
 20. Jak pomóc uczniom wybrać właściwe autorytety – negatywne skutki wychowania liberalnego
 21. Jak się uczy mózg, czyli podstawy neurologii uczenia się i neurodydaktyki
 22. Jak skutecznie współpracować z rodzicami uczniów
 23. Jak zwiększyć motywację i przestać w końcu odkładać zadania na później
 24. Motywowanie młodzieży i dorosłych, nauczyciel przywódcą edukacyjnym
 25. Negocjacje w pracy nauczyciela
 26. Obowiązki rodziców wynikające z Konwencji Praw Dziecka. Udział rodziców
 27. Patriotyzm we współczesnej szkole ponadgimnazjalnej
 28. Prawdy i mity w codziennym żywieniu
 29. Problemy pracy z dzieckiem w rodzinie alkoholowej oraz analiza syndromu DDA
 30. Program wychowawczy szkoły jako źródło prawa szkolnego i wynikająca z niego odpowiedzialność wychowawcy
 31. Rola współpracy rodziców i nauczycieli w procesie kształtowania pożądanych postaw uczniowskich
 32. Rozwijanie umiejętności pracy z klasą jako grupą społeczną
 33. Samorząd uczniowski szkołą działań przedsiębiorczych
 34. Systemowe rozumienie rodziny w praktyce zawodowej
 35. Sztuka prowadzenia lekcji wychowawczych
 36. Świetlica szkolna – ciekawa organizacja pracy z wychowankami
 37. Trening umiejętności wychowawczych
 38. Tylko spokój – ćwiczenia relaksacyjne w praktyce pedagogicznej
 39. Vademecum wychowawcy
 40. Wolontariat – rola i misja. Sposoby działania w ramach wolontariatu
 41. Wsparcie ucznia w planowaniu kariery z elementami coachingu kariery
 42. Wychowanie do mądrego korzystania z cyberprzestrzeni
 43. Wychowawca coachem i konsultantem dla rodziców
 44. Wypalenie zawodowe
 45. Wywiad rodzinny i diagnoza środowiskowa w pracy wychowawczej