Wspieranie rozwoju dziecka młodszego

 1. Bajkoterapia 27.02.2017 22.05.2017
 2. Choreoterapia w codziennej pracy nauczyciela edukacji elementarnej 1.03.2017 27.04.2017
 3. Ciekawa matematyka w edukacji wczesnoszkolnej
 4. Czym skorupka za młodu… Etapy rozwoju dziecka a wychowanie
 5. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej
 6. Diagnoza osiągnięć edukacyjnych wychowanka w przedszkolu
 7. Edukacja plastyczna – edukacja kreatywna
 8. Efektywna współpraca z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym
 9. E-matematyka w edukacji wczesnoszkolnej
 10. Elementy gimnastyki artystycznej w zabawach i zajęciach edukacji 14.03.2017 15.05.2017
 11. Emocje u dzieci – jak je rozpoznawać i jak na nie reagować
 12. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne sposobem na atrakcyjną ofertę edukacyjną przedszkola   
 13. Jak pomóc dziecku w adaptacji w przedszkolu 17.02.2017 12.05.2017
 14. Koncepcja Marii Montessori w pracy z dzieckiem młodszym
 15. Kształtowanie postaw społecznych u dzieci przedszkolnych
 16. Matematyka po sali bryka, czyli jak aktywizować dzieci na zajęciach matematycznych w klasach 1-3
 17. Metoda Opowieści Ruchowej 30.03.2017
 18. Metody i formy pracy z dzieckiem młodszym z wykorzystaniem chusty Klanzy
 19. Wspomaganie procesu uczenia się ze szczególnym uwzględnieniem dzieci o rok młodszych
 20. Możliwości rozwojowe a potrzeby dziecka w młodszym wieku szkolnym w kontekście edukacji matematycznej
 21. Muzykoterapia w procesie edukacji elementarnej 9.03.2017 19.05.2017
 22. Origami – atrakcyjna metoda rozwijania cierpliwości u dzieci
 23. Pedagogika zabawy w szkole i przedszkolu
 24. Pedagogika zabawy – zabawy taneczne w wychowaniu przedszkolnym 13.02.2017 21.04.2017
 25. Pompony jako środek dydaktyczny w rozwoju muzyczno-ruchowym dziecka 21.03.2017
 26. Pierwsza pomoc pediatryczna dla przedszkoli i żłobków
 27. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu
 28. Praca z dziećmi w wieku od drugiego do trzeciego roku życia
 29. Przedszkolak ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 30. Przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego   
 31. Przyjazna dyscyplina w przedszkolu
 32. Rozwijanie aktywności i kreatywności dziecka w przedszkolu
 33. Rozwój emocjonalny małych dzieci  6.02.2017
 34. Rozwój komunikacji małego dziecka – Co mówią dzieci zanim nauczą się mówić
 35. Sposób na tabliczkę mnożenia 16.03.2017
 36. Taniec w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 37. Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
 38. Trudne tematy – jak rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach dzisiejszego świata
 39. Warsztaty wspierające kreatywność nauczyciela przedszkola    
 40. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego – praca metodami aktywizującymi
 41. Zabawmy się wesoło, czyli pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i nie tylko 24.02.2017