Poniżej przedstawiamy wykaz tematów szkoleń dla Rad Pedagogicznych. Tematy aktualnie zaplanowanych szkoleń są na głównej stronie działu szkolenia. Realizujemy także inne tematy szkoleń zgłoszone przez zainteresowanych.

Cennik szkoleń dla Rad Pedagogicznych
wykłady

2 godziny: 400 - 500 zł

3 godziny: 600 - 750 zł

4 godziny: 800 - 1000 zł

warsztaty

4 godziny: 600 - 900 zł

5 godzin: 650 - 1000 zł

6 godzin: 750 - 1200 zł

8 godzin: 1000 -1600 zł

10 godzin: 1200 - 2000 zł

12 godzin: 1400 - 2400 zł

15 godzin: 1600 - 2600 zł

  • Ceny szkoleń i warsztatów są każdorazowo uzgadniane, zależą od przyjętych celów operacyjnych, czasu trwania szkolenia, liczby uczestników, materiałów edukacyjnych.
  • Na zamówienie organizujemy szkolenia wyjazdowe, uwzględniając szczegółowo potrzeby grupy.
  • Cena uzgadniana jest odpowiednio do opracowanego programu wyjazdu. Liczebność grupy powinna być uzależniona od warunków lokalowych, jakimi dysponuje szkoła/placówka (wielkość sali, nagłośnienia).
  • Czas trwania podano w godzinach dydaktycznych (45 minutowych).