fbpx
Przewiń do listy tematów ↓↓

INFORMACJE OGÓLNE

 • Wszystkie szkolenia realizowane są w uzgodnionym miejscu i terminie z Zamawiającym.
 • Każdorazowo zakres treści, form i wymiar godzin modyfikujemy stosownie do potrzeb Zamawiającego.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz.1045)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632)
 • Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na temat zgodny z Państwa indywidualnym zapotrzebowaniem, inny niż proponowane w Biuletynie i na stronie internetowej.

TYPY SZKOLEŃ

 • Szkolenia stacjonarne w szkole/placówce

 • Wyjazdy szkoleniowe z programem turystycznym/integracyjnym

 • Blended-learning
  - Część online (teoria, wiedza, quizy, ogólne zagadnienia, problemy, nurtujące pytania)
  - Spotkanie z ekspertem (warsztaty, konsultacje, seminaria, konwersatoria)

 • Szkolenia „szyte na miarę” (realizowane według potrzeb lub programu zamawiającego)

JAK ZAMÓWIĆ SZKOLENIE

 • Aby wybrać temat z listy KIRE, wyszukaj go poniżej i kliknij przycisk: Zamów szkolenie "SZYTE NA MIARĘ"
  Warto korzystać z sortowania lub filtrowania według działów.

 • Aby zaproponować własny temat kliknij przycisk: Zaproponuj szkolenie, którego brakuje w ofercie

CENNIK

 • 4 godz. 1400 - 1600 zł
 • 5 godz. 1600 - 1800 zł
 • 6 godz. 1800 - 2000 zł
 • 8 godz. 2000 - 2200 zł
 • Czas trwania szkoleń podano w godzinach dydaktycznych (45 minutowych).
 • Ceny szkoleń i warsztatów są każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym, zależą od przyjętych celów operacyjnych, czasu trwania szkolenia, liczby uczestników, materiałów edukacyjnych.
 • Liczebność grupy szkoleniowej jest uzależniona od form i metod szkolenia oraz warunków lokalowych, jakimi dysponuje Zamawiający - szkoła/placówka (wielkość sali, nagłośnienia itp.).
 •  
   

  Szkolenia dla nauczycieli

  Badania rynku usług edukacyjnych oraz prowadzona systematycznie  diagnoza potrzeb pokazują, że krótkie (4-5 godzinne) szkolenia są najchętniej i najczęściej wybieraną przez nauczycieli formą doskonalenia. KIRE posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji tego typu szkoleń. W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno szkolenia dla Rad Pedagogicznych, jak również specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli zgłaszających się z wolnego naboru. 

  Oferta szkoleń – najbardziej aktualne tematy dostosowane do potrzeb 

  Jako placówka szkoleniowa chcemy odpowiadać na bieżące oczekiwania wszystkich pracowników sektora edukacji i oświaty – dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców i doradców zawodowych. W związku z tym naszą ofertę szkoleń budujemy w oparciu o podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa Polskiego, diagnozę potrzeb dyrektorów i nauczycieli szkół oraz analizę rynku, otoczenia i najnowszych trendów w edukacji.

  Proponujemy szeroki wybór szkoleń indywidualnych i szkoleń dla Rad Pedagogicznych w siedmiu działach tematycznych:

  • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  • Podnoszenie jakości i efektów kształcenia 
  • Rozwijanie kompetencji wychowawczych oraz profilaktyka i bezpieczeństwo w szkole 
  • Rozwój osobisty nauczyciela 
  • Szkolenia dla kadry kierowniczej 
  • Szkolenia przedmiotowe 
  • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym

  Szkolenia Rad Pedagogicznych

  Zobacz proponowane tematy

  Profesjonalizm i elastyczne podejście

  Od lat prowadzimy partnerską współpracę z placówkami oświatowymi w całej Polsce w ramach organizacji szkoleń dla Rad Pedagogicznych. Jesteśmy doceniani przede wszystkim za profesjonalizm i elastyczne podejście. Ceny szkoleń i warsztatów każdorazowo uzgadniamy z Zamawiającym, wspólnie ustalamy cele oraz czas trwania szkolenia. Na zamówienie przygotowujemy materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne. Dostosowujemy formy i metody szkolenia do oczekiwań oraz  warunków lokalowych, jakimi dysponuje Zamawiający – szkoła/placówka (wielkość sali, nagłośnienia itp.). Wszystkie szkolenia realizujemy w uzgodnionym miejscu i terminie. Każdorazowo zakres treści, form i wymiar godzin modyfikujemy stosownie do potrzeb. 

  Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na temat zgodny z Państwa indywidualnym zapotrzebowaniem, innym niż proponowane na stronie internetowej kire.pl. 

  W jakiej formie prowadzone są szkolenia dla Rad Pedagogicznych?

  Istnieje wiele możliwości przeprowadzenia szkolenia. Proponujemy m.in.:

  • Szkolenia stacjonarne w szkole/placówce 
  • Wyjazdy szkoleniowe z programem turystycznym/integracyjnym 
  • Blended-learning – Część online (teoria, wiedza, quizy, ogólne zagadnienia, problemy, nurtujące pytania) 
  • Spotkanie z ekspertem (warsztaty, konsultacje, seminaria, konwersatoria) 
  • Szkolenia „szyte na miarę” (realizowane według potrzeb lub programu zamawiającego)
  • Szkolenia online realizowane za pomocą platform do edukacji zdalnej takich jak MsTeams, Zoom, Webex, ClickMeeting i Moodle.

  Szkolenia indywidualne 

  Dlaczego warto wybrać indywidualną ścieżkę doskonalenia?

  Szkolenia Indywidualne realizowane przez nasz zespół specjalistów skierowane są do osób pragnących doskonalić się zawodowo oraz poszukujących konkretnych i skutecznych rozwiązań w określonych obszarach edukacji. Dzięki partnerskiej współpracy z naszymi Uczestnikami możemy nie tylko zaproponować rozwiązania w zakresie bieżących problemów, lecz również i takie, które będą długofalowo wspierać ich w pracy zawodowej. W ramach specjalistycznych szkoleń indywidualnych uczestnicy będą mieli możliwość wykonania pracy własnej, także na platformie edukacyjnej KIRE (materiały, zadania, quizy, fora dyskusyjne), co pozwoli na zwiększenie liczby godzin szkolenia w stosunku do godzin zaproponowanych.

  Zaproponuj własne szkolenie

  W celu dalszego doskonalenia i dostosowania szkoleń do Państwa oczekiwań istnieje możliwość zaproponowania tematu szkolenia, którego nie ma w ofercie. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy. Chcemy odpowiadać na bieżące problemy zgłaszane przez wszystkich nauczycieli.