fbpx
Przewiń do listy tematów ↓↓

INFORMACJE OGÓLNE

 • Wszystkie szkolenia realizowane są w uzgodnionym miejscu i terminie z Zamawiającym.
 • Każdorazowo zakres treści, form i wymiar godzin modyfikujemy stosownie do potrzeb Zamawiającego.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz.1045)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632)
 • Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na temat zgodny z Państwa indywidualnym zapotrzebowaniem, inny niż proponowane w Biuletynie i na stronie internetowej.

TYPY SZKOLEŃ

 • Szkolenia stacjonarne w szkole/placówce

 • Wyjazdy szkoleniowe z programem turystycznym/integracyjnym

 • Blended-learning
  - Część online (teoria, wiedza, quizy, ogólne zagadnienia, problemy, nurtujące pytania)
  - Spotkanie z ekspertem (warsztaty, konsultacje, seminaria, konwersatoria)

 • Szkolenia „szyte na miarę” (realizowane według potrzeb lub programu zamawiającego)

JAK ZAMÓWIĆ SZKOLENIE

 • Aby wybrać temat z listy KIRE, wyszukaj go poniżej i kliknij przycisk: Zamów szkolenie "SZYTE NA MIARĘ"
  Warto korzystać z sortowania lub filtrowania według działów.

 • Aby zaproponować własny temat kliknij przycisk: Zaproponuj szkolenie, którego brakuje w ofercie

CENNIK

 • 2-3 godz. 1500 zł
 • 4 godz. 1800 - 2000 zł
 • 5 godz. 2100 - 2400 zł
 • 6 godz. 2500 - 3000 zł
 • 8 godz. 3100 - 3200 zł
 • Czas trwania szkoleń podano w godzinach dydaktycznych (45 minutowych).
 • Ceny szkoleń i warsztatów są każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym, zależą od przyjętych celów operacyjnych, czasu trwania szkolenia, liczby uczestników, materiałów edukacyjnych.
 • Liczebność grupy szkoleniowej jest uzależniona od form i metod szkolenia oraz warunków lokalowych, jakimi dysponuje Zamawiający - szkoła/placówka (wielkość sali, nagłośnienia itp.).
 • Szkolenia Rad Pedagogicznych

  Profesjonalizm i elastyczne podejście

  Od lat prowadzimy partnerską współpracę z placówkami oświatowymi w całej Polsce w ramach organizacji szkoleń dla Rad Pedagogicznych. Jesteśmy doceniani przede wszystkim za profesjonalizm i elastyczne podejście. Ceny szkoleń i warsztatów każdorazowo uzgadniamy z Zamawiającym, wspólnie ustalamy cele oraz czas trwania szkolenia. Na zamówienie przygotowujemy materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne. Dostosowujemy formy i metody szkolenia do oczekiwań oraz warunków lokalowych, jakimi dysponuje Zamawiający – szkoła/placówka (wielkość sali, nagłośnienia itp.). Wszystkie szkolenia realizujemy w uzgodnionym miejscu i terminie. Każdorazowo zakres treści, form i wymiar godzin modyfikujemy stosownie do potrzeb. 

  Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na temat zgodny z Państwa indywidualnym zapotrzebowaniem, innym niż proponowane na stronie internetowej kire.pl. 

  W jakiej formie prowadzone są szkolenia dla Rad Pedagogicznych?

  Istnieje wiele możliwości przeprowadzenia szkolenia. Proponujemy m.in.:

  • Szkolenia stacjonarne w szkole/placówce 
  • Wyjazdy szkoleniowe z programem turystycznym/integracyjnym 
  • Blended-learning – Część online (teoria, wiedza, quizy, ogólne zagadnienia, problemy, nurtujące pytania) 
  • Spotkanie z ekspertem (warsztaty, konsultacje, seminaria, konwersatoria) 
  • Szkolenia „szyte na miarę” (realizowane według potrzeb lub programu zamawiającego)
  • Szkolenia online realizowane za pomocą platform do edukacji zdalnej takich jak MsTeams, Zoom, Webex, ClickMeeting i Moodle.