Przewiń do listy tematów ↓↓

INFORMACJE OGÓLNE

 • Wszystkie szkolenia realizowane są w uzgodnionym miejscu i terminie z Zamawiającym.
 • Każdorazowo zakres treści, form i wymiar godzin modyfikujemy stosownie do potrzeb Zamawiającego.
 • Po zakończonym szkoleniu nauczyciele otrzymują zaświadczenie zgodnie z rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2016 poz. 1591); inni uczestnicy - zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 622).
 • Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na temat zgodny z Państwa indywidualnym zapotrzebowaniem, inny niż proponowane w Biuletynie i na stronie internetowej.

TYPY SZKOLEŃ

 • Szkolenia stacjonarne w szkole/placówce
 • Wyjazdy szkoleniowe z programem turystycznym/integracyjnym
 • Blended-learning
  - Część online (teoria, wiedza, quizy, ogólne zagadnienia, problemy, nurtujące pytania)
  - Spotkanie z ekspertem (warsztaty, konsultacje, seminaria, konwersatoria)
 • Szkolenia „szyte na miarę” (realizowane według potrzeb lub programu zamawiającego)

JAK ZAMÓWIĆ SZKOLENIE

 • kliknąć odpowiedni przycisk na belce u góry, zależnie od tego, czy wybieramy temat spośród podanych, czy proponujemy własny
 • wybrać temat spośród zaproponowanych poniżej i kliknąć przycisk Zamów szkolenie "SZYTE NA MIARĘ"

CENNIK

 • 4 godz. 800 - 1200 zł
 • 5 godz. 900 - 1300 zł
 • 6 godz. 1100 - 1400 zł
 • 8 godz. 1500 - 1800 zł
 • 10 godz. 1900 - 2200 zł
 • 12 godz. 2100 - 2500 zł
 • 15 godz. 2300 - 2700 zł
 • Czas trwania szkoleń podano w godzinach dydaktycznych (45 minutowych).
 • Ceny szkoleń i warsztatów są każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym, zależą od przyjętych celów operacyjnych, czasu trwania szkolenia, liczby uczestników, materiałów edukacyjnych.
 • Liczebność grupy szkoleniowej jest uzależniona od form i metod szkolenia oraz warunków lokalowych, jakimi dysponuje Zamawiający - szkoła/placówka (wielkość sali, nagłośnienia itp.).