fbpx

Adresat

Osoby posiadające wyksztalcenie wyższe (kwalifikacja pełna na poziomie 6 PRK) z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną lub z dziećmi i młodzieżą uczestnik procesu walidacji musi mieć odbyte szkolenie treningowe mające na celu rozwój osobisty i budowanie świadomości własnych zasobów w kontekście pracy z innymi w wymiarze co najmniej 50 godzin w jednym z następujących typów szkoleń lub treningów: a) grupy Balinta, b) trening interpersonalny, c) praca z geogramem.

Opis

Kwalifikacja „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” odpowiada na potrzebę wczesnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Osoba posiadająca tę kwalifikację jest przygotowana do realizacji zadań związanych z modelem środowiskowej opieki psychiatrycznej, w którym oprócz oddziaływania na indywidualne (biologiczne i psychologiczne) funkcjonowanie pacjenta, duże znaczenie ma wzmocnienie jego zasobów środowiskowych i oparcia społecznego. Jego zadaniem jest uczestniczenie w planowaniu i koordynacji wsparcia w wymiarze indywidualnym i społecznym, prowadzenie oceny jej postępów i wybór odpowiednich oddziaływań medycznych i psychospołecznych.

Statystyki wskazują, że około 10 % populacji dzieci i młodzieży boryka się z problemami zdrowia psychicznego, które wymagają profesjonalnego i szybkiego wsparcia psychologicznego lub psychiatrycznego. Ambulatoryjna opieka psychiatryczna w aktualnym systemie jest udzielana zaledwie 1,4 % z tej grupy. Publiczny system opieki zdrowotnej nie radzi sobie zatem z zapotrzebowaniem na pomoc wśród dzieci i młodzieży. Z badań, na które powołują się autorzy kwalifikacji, wynika że większość zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży wynika nie tylko z czynników endogennych. Niezwykle istotny jest także wpływ środowiska i relacji społecznych w najbliższym środowisku dziecka. Niestety niepełnoletni nie mają możliwości decydowania za siebie ze względów prawnych. Zależność od wspólnoty rodzinnej i więzi emocjonalnej z rodzicami lub innymi dorosłymi opiekunami prawnymi, wymaga zatem powstawania nowych form dotarcia do dzieci i młodzieży w okresie ich rozwoju.

Certyfikat

Uczestnik, który zakończył proces walidacji pozytywnie, otrzymuje certyfikat zgodnie z wymogami zwartymi w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:

Walidacja

Proces walidacji składa się z następujących etapów::

  1. Złożenie dokumentacji zgodnej z regulaminem rekrutacji
  2. Standaryzowany test wiedzy
  3. Analiza dowodów i deklaracji (za pomocą opisu przypadków odnoszących się do pracy z co najmniej trzema pacjentami niepełnoletnimi)
  4. Rozmowa z kandydatem