fbpx

Założycielem, właścicielem i organem prowadzącym placówkę jest Grażyna Strączek.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty

Placówka została utworzona w 2008 r. i wpisana do rejestru Małopolskiego Kuratora Oświaty. Obecnie posiada wpis do ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji – ogólnopolska placówka doskonalenia nauczycieli działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1481, ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2019 r. poz. 1045)
  3. statutu.

W dniu 10 kwietnia 2015 roku nasza placówka otrzymała Akredytację Małopolskiego Kuratorium Oświaty nr decyzji: SEPZ-I.5470.1.2015.MK.

W dniu 14 lipca 2020 r. Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji uzyskał ponownie Akredytację Małopolskiego Kuratorium Oświaty nr decyzji: NP.-III.5470,6,2020.KL