Gratulacje!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane.

Ikonka OK

Zgłaszam swoją kandydaturę na studia podyplomowe oraz przyjmuję do wiadomości poniższe warunki:

  • Opłata wpisowa jest bezzwrotna
  • Studia są płatne i znam warunki i wysokość opłat na studiach podyplomowych
  • Kierunek studiów zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia odpowiedniej liczby studentów. W przeciwnym wypadku opłata wpisowa zostanie zwrócona.