Zgłoszenie - Zarządzanie oświatą

  Wypełniając formularz zgłoszeniowy na wybrany kierunek studiów podyplomowych
 i dokonując opłaty od razu po rejestracji zapewniasz sobie pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach.

  Kierunek  Dane osobowe

  Ochrona danych osobowych i regulamin

  Zgłaszam swoją kandydaturę na studia podyplomowe oraz przyjmuję do wiadomości poniższe warunki:

  • Opłata wpisowa jest bezzwrotna

  • Studia są płatne i znam warunki i wysokość opłat na studiach podyplomowych

  • Kierunek studiów zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia odpowiedniej liczby studentów. W przeciwnym wypadku opłata wpisowa zostanie zwrócona.

  Co dalej po zapisaniu się na studia

  Po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej przesłanie zgłoszenia należy:

  1. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.

  2. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.

  3. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:

   1. imię i nazwisko

   2. nazwa kierunku wraz z numerem edycji

  4. Spokojnie oczekiwać na Inaugurację studiów podyplomowych.