Najczęściej zadawane pytania

Jak często odbywają się zjazdy i w jakich godzinach?

Zjazdy odbywają się z reguły co dwa tygodnie w soboty i niedziele w godzinach od 9:00 do najpóźniej 16:30 (niedziele do 14:00-15:00).

Jaka jest lokalizacja zajęć?

Zajęcia stacjonarne będą się odbywały w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie, ul. Zakątek 2, natomiast zajęcia w trybie zdalnym na platformie Zoom.

Do kiedy należy złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć bezpośrednio do biura KIRE osobiście lub pocztą najpóźniej do miesiąca od terminu uruchomienia kierunku.

Gdzie znajdę numer konta do wpłat?

Numer konta znajduje się na stronie kire.pl w zakładce KONTAKT oraz w karcie informacyjnej przesłanej przez Opiekuna grupy.

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną?

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzonej inauguracji najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych.

Czy podana cena studiów na stronie kire.pl jest za całość, czy za semestr?

Podana cena studiów na stronie kire.pl jest całkowitą kwotą wraz z opłatą rekrutacyjną. Płatności można dokonać w formie jednorazowej, semestralnej lub miesięcznej. Szczegóły płatności wraz z terminami będą podane w karcie informacyjnej po uruchomieniu kierunku.

Czy mogę skorzystać ze zniżki jeżeli jestem absolwentem KIRE?

Warunkiem skorzystania ze zniżki jest uzupełnienie pola w formularzu uzupełniającym o ukończonych kierunkach studiów podyplomowych/kursach kwalifikacyjnych do 14 dni od daty rozpoczęcia studiów. Absolwentowi 1 kierunku przysługuje zniżka 200 zł, 2 kierunków zniżka 300 zł, 3 i więcej kierunków zniżka 400 zł.

Korzystam z dofinansowania, potrzebuję fakturę i zaświadczenie. Jak mogę je uzyskać?

Prośbę o fakturę za wpłatę i/lub zaświadczenie należy zgłosić do biura KIRE mailowo. Warunkiem otrzymania faktury/zaświadczenia jest przesłanie dokładnych danych zawartych w obowiązkowym formularzu uzupełniającym po uruchomieniu kierunku.

Czy mogę uzyskać skierowanie na praktykę?

Tak, wystawiamy skierowania. Prośbę o skierowanie należy zgłosić mailowo bezpośrednio do Opiekuna grupy.

Czy mogę mieć zaliczone praktyki na podstawie zatrudnienia?

W kwestii praktyk należy kontaktować się bezpośrednio z kierownikiem merytorycznym danego kierunku studiów. Zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia możliwe jest po wyrażeniu zgody przez uczelnię i złożeniu stosownych dokumentów najpóźniej do końca I semestru.

Czy mogę mieć przepisane oceny z innych studiów?

O przepisywaniu ocen ostatecznie decyduje wykładowca prowadzący dany przedmiot w porozumieniu z kierownikiem merytorycznym kierunku, to do nich należy wnioskować o zaliczenie modułów z innych ukończonych studiów.

Co mam zrobić jeśli z przyczyn losowych zajęcia zostały opuszczone?

O nieobecności na zajęciach należy poinformować kierownika merytorycznego studiów oraz zgłosić się do wykładowcy z prośbą o możliwość wyznaczenia formy zaliczenia absencji. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w minimum 80% zajęć.

Uwaga! Maksymalnie do 3 miesięcy od zakończenia studiów należy spełnić wszystkie wymagania objęte programem. Osoby, które nie ukończą studiów lub zdecydują się przerwać naukę w trakcie ich trwania zobowiązani będą rozpocząć studia z nową edycją.