Kursy - Kursy treningowe

2800 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia: 22-03-2024 22-03-2024

Grupa Balinta

50 godz. dydaktycznych (z możliwością walidacji)

2800 zł
od marca 2024

2500 zł

Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia:

Praca z genogramem

50 godz. dydaktycznych (z możliwością walidacji)

od marca 2024 2500 zł