Kursy - Kursy treningowe

2800 zł

Zajęcia online Online Data rozpoczęcia: 10-05-2024 10-05-2024

Grupa Balinta

50 godz. dydaktycznych (z możliwością walidacji)

2800 zł

2500 zł

Zajęcia hybrydowe Hybrydowo Data rozpoczęcia: 07-06-2024 07-06-2024

Praca z genogramem

50 godz. dydaktycznych (z możliwością walidacji)

2500 zł