Szkolenia - dla Rad Pedagogicznych

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Profesjonalizm i elastyczne podejście

Od lat prowadzimy partnerską współpracę z placówkami oświatowymi w całej Polsce w ramach organizacji szkoleń dla Rad Pedagogicznych. Jesteśmy doceniani przede wszystkim za profesjonalizm i elastyczne podejście. Ceny szkoleń i warsztatów każdorazowo uzgadniamy z Zamawiającym, wspólnie ustalamy cele oraz czas trwania szkolenia. Na zamówienie przygotowujemy materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne. Dostosowujemy formy i metody szkolenia do oczekiwań oraz warunków lokalowych, jakimi dysponuje Zamawiający – szkoła/placówka (wielkość sali, nagłośnienia itp.). Wszystkie szkolenia realizujemy w uzgodnionym miejscu i terminie. Każdorazowo zakres treści, form i wymiar godzin modyfikujemy stosownie do potrzeb.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na temat zgodny z Państwa indywidualnym zapotrzebowaniem, innym niż proponowane na stronie internetowej kire.pl.

W jakiej formie prowadzone są szkolenia dla Rad Pedagogicznych?

Istnieje wiele możliwości przeprowadzenia szkolenia. Proponujemy m.in.:

  • Szkolenia stacjonarne w szkole/placówce
  • Wyjazdy szkoleniowe z programem turystycznym/integracyjnym
  • Blended-learning – Część online (teoria, wiedza, quizy, ogólne zagadnienia, problemy, nurtujące pytania)
  • Spotkanie z ekspertem (warsztaty, konsultacje, seminaria, konwersatoria)
  • Szkolenia „szyte na miarę” (realizowane według potrzeb lub programu zamawiającego)
  • Szkolenia online realizowane za pomocą platform do edukacji zdalnej takich jak MsTeams, Zoom, Webex, ClickMeeting i Moodle.

Szkoleniowe rady pedagogiczne – tematy

Specjalistyczne szkolenia z zakresu tematycznego, które mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb placówki edukacyjnej. Tematyka szkoleń może obejmować szeroki zakres zagadnień. Tematyka będzie więc dostosowana do specyficznych potrzeb i wymagań placówki oraz będzie realizowana przez doświadczonych ekspertów z danej dziedziny. Możemy również współpracować z Państwem przy opracowywaniu spersonalizowanego programu szkoleniowego, który najlepiej odpowiada potrzebom Waszej placówki edukacyjnej.