Terapeuta środowiskowy

Terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży

Terapeuta środowiskowy to specjalista o szerokim zakresie kompetencji, którego zadaniem jest zapewnienie wsparcia i pomocy dzieciom i młodzieży borykającym się z problemami zdrowia psychicznego.

Terapeuta Środowiskowy – wspieranie dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym

Wspierając zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, terapeuta środowiskowy aktywnie uczestniczy we wczesnym rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów psychicznych swoich podopiecznych. Bliska współpraca z rodziną i środowiskiem wychowawczym sprawia, że pomoc terapeuty jest holistyczna. 

Poprzez budowanie zaufania i otwartego dialogu z najbliższymi, terapeuta może lepiej zrozumieć kontekst życiowy oraz indywidualne potrzeby podopiecznych, co pozwala na dostosowanie terapii do konkretnych sytuacji i celów rozwojowych. Terapeuta koordynuje nie tylko świadczenie opieki, lecz także zapewnia dostęp do różnorodnych placówek terapeutycznych.

Realizując szeroko zakrojone działania profilaktyczne, diagnostyczne oraz terapeutyczne, terapeuta środowiskowy prowadzi także konsultacje rodzinne oraz szkolenia dla rodziców i opiekunów. Terapeuta środowiskowy świadczy także wsparcie dzieciom i młodzieży narażonym na ryzyko rozwoju zaburzeń psychicznych, integrując zasoby różnych placówek i ekspertów, jednocześnie przeciwdziałając społecznemu wykluczeniu.

Dnia 27 kwietnia 2021 roku, Ministerstwo Zdrowia przyznało Krakowskiemu Instytutowi Rozwoju Edukacji uprawnienia do certyfikacji kwalifikacji w tej dziedzinie.

Aby zostać terapeutą środowiskowym, należy spełnić określone warunki: 

 • posiadać wyższe wykształcenie z obszaru nauk społecznych, medycznych lub o zdrowiu, 
 • posiadać co najmniej 2 lata doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną lub z dziećmi i młodzieżą, 
 • ukończyć szkolenie treningowe.

Terapeuta Środowiskowy – bogata oferta kursów i walidacji

W KIRE prowadzimy różnorodne kursy dla obecnych i przyszłych terapeutów środowiskowych, zarówno w formie stacjonarnej na terenie Krakowa, jak i hybrydowej oraz online. 

Oferujemy kursy treningowe: grupę Balinta oraz pracę z genogramem. 

Terapeuta Środowiskowy – uzyskanie kwalifikacji

W Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji przeprowadzamy proces walidacji, tj. oceny kompetencji. Walidacja składa się z trzech etapów: test wiedzy, analiza dowodów i deklaracji (za pomocą opisu przypadków odnoszących się do pracy z co najmniej trzema pacjentami niepełnoletnimi) oraz rozmowa z kandydatem na temat dostarczonych przez kandydata opisów przypadków – jako metoda uzupełniająca analizę dowodów.
Uczestnik, który zakończy pozytywnie proces walidacji, otrzymuje certyfikat: “Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (MP. 2018 POZ.127) – zgodnie z wymogami zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej. Zapisy na walidacje możesz dokonać tu: walidacja.

Możliwości zatrudnienia dla Terapeuty Środowiskowego

Terapeuta środowiskowy może pracować w różnych placówkach zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, neurorozwojowymi, emocjonalnymi, behawioralnymi lub nieprawidłowo kształtującą się osobowością oraz ich rodzinom. Przykłady miejsc pracy terapeuty środowiskowego to:

 • Szkoły, przedszkola
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Poradnie zdrowia psychicznego
 • Środowiskowe centra zdrowia psychicznego
 • Oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży (stacjonarne lub dziennym)
 • Ośrodki leczenia uzależnień
 • Ośrodki interwencji kryzysowej
 • Ośrodki pobytu dziennego
 • Zespoły leczenia środowiskowego
 • Ośrodki Wczesnej Interwencji
 • Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii