Nasz zespół

Nasz zespół

Dyrektor

Grażyna Strączek

założyciel i dyrektor Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji

Kwalifikacje

mgr filologii polskiej – UJ, studia podyplomowe filologia polska – UJ, studia podyplomowe „Zarządzanie oświatą samorządową” – Politechnika Krakowska, kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu „Sztuka” – 2002 r., kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej – 2005 r., kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego – 2005 r., Certyfikat eksperta oceniającego wnioski ZPORR w Województwie Małopolskim.

Doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie w pracy nauczyciela – pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka polskiego, 2002 uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. 16 lat doświadczeń jako starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, trener Ogólnopolskiego Programu Doskonalenia Przewodniczących Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych, przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień dyplomowanego, ekspert MEN ds. awansu zawodowego, ekspert oceniający wnioski o dofinansowanie projektów z EFRR w ramach ZPORR. w komisjach Marszałka Województwa Małopolskiego, trener i wykładowca na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz kursach doskonalenia zawodowego i warsztatach (m.in. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, CODN w Warszawie, „PRO FORMATIONE” w Warszawie i inne). Trener i ekspert ds. diagnozy szkół w programie „Szkoły Jagiellońskie” realizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim, ekspert merytoryczny w programie „Żyj twórczo – zostań Mat-e-maniakiem”, autorka innowacji pedagogicznej realizowanej w województwie małopolskim, podkarpackim i lubelskim, polegającej na systemowym, interdyscyplinarnym i nowoczesnym organizowaniu procesu kształtowania u uczniów kluczowych kompetencji: matematycznych, informatycznych i przedsiębiorczych, poprzez zastosowanie Kompleksowego Modelu Kształtowania Kompetencji Kluczowych (KMKKK).

Obecnie współpracuje z wieloma uczelniami krakowskimi oraz na terenie całej Polski w ramach realizowanych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji studiów, kursów i szkoleń.Za zasługi dla oświaty otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Dyrektor KIRE Grażyna Strączek

dr Bogumił Strączek

Wicedyrektor
Kierownik ds. rozwoju

bogumil.straczek@kire.pl

mgr inż. Justyna Skóra

Kierownik Administracji
Pełnomocnik ISO
Specjalista ds. HR

justyna.skora@kire.pl

mgr inż. Marek Potoczek

Kierownik Centrum Studiów Podyplomowych

marek.potoczek@kire.pl

mgr Magdalena Młyńska

Kierownik Centrum Kursów i Szkoleń

magdalena.mlynska@kire.pl

Mariusz Lewandowski

Kierownik ds. rozwoju IT

mariusz.lewandowski@kire.pl

Weronika Tylutki

Asystent ds. administracyjnych

weronika.tylutki@kire.pl

mgr Magdalena Gorczyca

Asystent ds. szkoleń

magdalena.gorczyca@kire.pl