Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to środek finansowy wspierający szkolenia pracodawców i pracowników, mający na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dostosowanie ich do wymagań rynku pracy.

Praca w pedagogice wymaga ciągłego aktualizowania wiedzy, co jest spowodowane zmieniającymi się przepisami dotyczącymi kwalifikacji i kompetencji. W naszej ofercie istnieje możliwość skorzystania ze szkoleń i kursów dedykowanych dla nauczycieli, które mogą być sfinansowane przez KFS. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej możliwości i rozwijania swoich kompetencji.

Szczegóły finansowania znajdziecie Państwo na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie lub bezpośrednio przez link: