Konsultacje

Konsultacje indywidualne realizowane przez nasz zespół specjalistów (m.in. ekspertów, doradców metodycznych i zawodowych, coachów i mentorów), skierowane są do osób poszukujących konkretnych i skutecznych rozwiązań w określonych obszarach edukacji. Dzięki partnerskiemu traktowaniu naszych Klientów możemy nie tylko zaproponować rozwiązania w zakresie bieżących problemów, lecz również i takie, które będą rozwiązaniami długofalowymi.

Podstawą realizacji usługi jest rzetelna, wnikliwa i jednocześnie otwarta na wieloaspektowość danego problemu analiza, oparta na modelu indywidualnym, co oznacza całkowite dostosowanie się do Klienta oraz przedstawionych przez niego problemów i zagadnień.

Sposób realizacji konsultacji indywidualnych

 • Diagnoza potrzeb i analiza sytuacji, która będzie przedmiotem konsultacji
 • Określenie zakresu zmian i celów
 • Praca nad konkretnym celem lub rozwiązaniem problemu
 • Określenie planu działania lub wyznaczenie metod dalszej współpracy

Metody pracy podczas konsultacji indywidualnych

 • interaktywny miniwykład i dyskusja
 • studium przypadku (case study)
 • analiza sytuacji
 • wymiana doświadczeń
 • brainstorming – wspólne poszukiwanie rozwiązań,
 • omówienie dobrych praktyk
 • benchmarking
 • inne, w zależności od potrzeb

Cennik usługi

Czas trwania sesji Cena
60 min. 200 zł
120 min. 380 zł
180 min. 560 zł
240 min. 740 zł

Inne - Konsultacje

Zajęcia stacjonarne

za 60 min.
200 zł

Opinie uczestników